Förebyggande byte av dag- färskvattenledning

2015-06-22

Byte av dag- och färskvattenledning i förebyggande syfte för att kunna hantera större mängder vatten och att undvika översvämningar.

IMG_1399