Förvärv av fastighet – för senare flytt

2017-06-07

I juni förvärvade vi på Perssons Gräv en fastighet med adress Krangatan 34 på Sävelund i Alingsås. En fastighet om 5200 kvm där det idag finns en kontors- och en lagerbyggnad som båda ska anpassas efter vår verksamhet. Tanken är nämligen att vi efter årsskiftet ska flytta in till Alingsås från Bergstena.

– Det gör vi för att komma närmare verksamheten som mestadels bedrivs i just Alingsås. Därmed sparar vi en hel del tid och blir effektivare på samma gång som vi blir miljövänligare genom att vi kan dra ner på antalet transporter. Likaså får vi till stånd en mötesplats för såväl oss själva som våra kunder där man kan komma in och ta en kopp kaffe och ett snack. Det ska bli jättekul, säger Carina Hermansson-Persson.

_DSF0182