Grundläggning för Sjöstaden Alingsås

2017-10-16

För tillfället finns Perssons Gräv på plats längs Gerdskens strand där vi jobbar med markarbeten inför det förestående byggprojektet Sjöstaden i Alingsås. Projektet omfattar byggnation av uppemot 100 lägenheter med utsikt mot Gerdsken och hela Vimpelns Köpcentrum i ryggen. Bakom projektet står familjen Melin som är ägare till affärshuset Vimpeln och för entreprenaden står Skanska. Vi kommer att finnas på plats fram till våren 2018 med grundläggning för huskropparna och utfyllnad i sjön för att skapa ytor för gång- och cykelbana och en attraktiv strandremsa.

_B2A5739