Nya VA-ledningar

2017-03-30

På uppdrag av Alingsås kommun/Tekniska förvaltningen utför Perssons Gräv markarbetet för nya VA-ledningar på Färgesundsvägen i Hjälmared ut till Sundet för vidare byggnation utmed östra Färgen. Arbetet har pågått under hösten och vintern 2016/2017 och ska vara färdigt våren 2017.

_MG_5353