På studiebesök i London

2016-10-05

I oktober 2016 var Carina Persson-Hermansson på studiebesök med Maskinentreprenörerna region Väst för att ta del av ett projekt i London där Skanska är drivande som entreprenör. Projektet går under namnet Battersea Power Station och handlar om en omdaning av ett gammalt olje- och kolkraftverk, som på sikt ska inrymma shoppingcenter, restauranger, caféer, parker, sport- och fritidsanläggning samt över 3500 lägenheter. Projektet beräknas kosta 9 miljarder pund!

1. Studiebesök Battersea power station, London okt 2016 3. Studiebesök Battersea power station, London okt 2016 4. Studiebesök Battersea power station, London okt 2016 2. Studiebesök Battersea power station, London okt 2016

5. Studiebesök Battersea power station, London okt 2016