Perssons Träteknik, Bergstena

Vi har genom åren gjort alla markarbeten för Perssons Träteknik i Bergstena (tidigare Perssons Trä). Markarbetena har gällt hyvleri, målerihall och lagerhallar med mera. Vi har även utfört markarbete och sättning av plintar för den senaste lagerhallen i Bergstena.

Hyvleri-och-målerihall
Hyvleri och målerihall i Bergstena.

 

Hyvleriet
Hyvleriet.

 


Markarbete-för-lagerhall
Markarbete för lagerhall.

 

Skanska-passivhus, Alingsås

Under några år har Skanska stått för ombyggnationen till så kallade passivhus i Brogården i Alingsås. Perssons Gräv har medverkat med grävmaskin och maskinist, dels vid rivningarna men också vid omläggning av vatten och avlopp, samt vid återställning av de gröna ytorna.

Unknown

 

Svelogent, Loo

Perssons Gräv fick förtroendet att samarbeta med Lennart Benkel och Svelogent i Loo. Vi har utfört markarbeten vid alla ut- och tillbyggnader. Vi har även iordningställt damm- och bäckområdet till ett fint rekreationsområde.

 IMG_2586

IMG_2591

IMG_2592

Vimpeln, Alingsås

Perssons Gräv var en av flera underentrepenörer till Skanska vid de markarbeten som gjordes vid uppförandet av affärshuset Vimpeln i Alingsås.

Finjustering-av-markytor-vid-parkeringen-2014

Herman-Affärshuset-Vimpeln-2013

 

Vårvik, Vårgårda

Perssons Gräv utförde markarbetena inför byggnation av en maskin- och lagerhall i Vårvik, Vårgårda.

Bild-1

Bild-2