Kvalitet & miljö

Vår strävan är att alltid erbjuda tjänster av högsta kvalitet och säkerhet. Det är viktigt för oss att våra medarbetares arbetsmiljö är god och att inverkan på naturen samtidigt skall vara så liten som möjligt. Vilket till exempel innebär att vi alltid följer branschens kör- och vilotider, att våra förare inte talar i mobiltelefon under drift av maskin och alltid använder bilbälte. Vi har givetvis nolltolerans när det gäller alkohol och droger.

För oss är det också självklart att ha en väl genomarbetad jämställdhetspolicy. Hos oss är alla – oavsett kön, ursprung och traditioner – välkomna att arbeta i företaget.

Det är för oss av stor vikt att vårt arbete håller hög kvalitet, dels jobbmässigt men också när det gäller avtryck på miljö och natur. Vi verkar för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel ska påverka miljön så lite som möjligt och att de restprodukter som verksamheten ger upphov till lämnas för deponi eller återanvänds.

Verksamheten styrs av ett branschanpassat kvalitetssystem med inriktning mot ISO-standard. För projekt med egen arbetsledning upprättas separata kvalitetsplaner utifrån kundens behov.