Nolhaga

Vårt erbjudande

Perssons Gräv utför främst gräv- och schaktningsarbeten med tillhörande transporter.

Vi har en stor och allsidig maskinpark, med vilken vi utför anläggningstjänster med maskiner som uthyres timvis, inklusive förare och sammanhängande transporter.

Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet och branschmässig kompetens och bland våra kunder finner man kommuner och anläggningsföretag men även privatpersoner.

Samtliga våra förare har hög kompetens och kunnande när det gäller anläggningsarbete. Alla innehar yrkesbevis för jordförflyttningsmaskiner och de är alla utbildade i trafiksäkerhet och miljö. Några har också ADR-behörighet, behörighet för småbulkbehållare och EBR-behörighet.