Vårt erbjudande

Perssons Gräv utför alla typer av schaktningsarbeten, både större och mindre.

Vi har en stor och allsidig maskinpark, med vilken vi utför anläggningstjänster med maskiner som uthyres timvis, inklusive förare och sammanhängande transporter.

Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet och branschmässig kompetens och bland våra kunder finner man kommuner och anläggningsföretag men även privatpersoner.

Samtliga våra förare har hög kompetens och kunnande när det gäller anläggningsarbete. Alla innehar yrkesbevis för jordförflyttningsmaskiner och de är alla utbildade i trafiksäkerhet och miljö. Några har också ADR-behörighet, behörighet för småbulkbehållare och EBR-behörighet.

 

Vi är Diplom utbildade inom vatten och enskilda avlopp genom Maskinentreprenörerna och Kingspan Baga.

Ett väl utfört , fungerande och dokumenterat avlopp är inte bara ett måste för att ta hand om vår miljö. Utan också en värdehandling för din fastighet!

Vi hjälper till hela vägen! Från val av rätt anläggning och dimensionering, till tillståndsansökan och utförande.