Löpande verksamhet

Till vardags ser ni oss ute på uppdrag för Alingsås Kommuns tekniska förvaltning. Vi är med och bidrar till att Alingsåsarna får en fungerande vardag vad gäller vatten, avlopp, vägar m.m.

 

Nya VA-ledningar utmed östra Färgen

I början på juni inleddes en ny etapp för utbyggnaden av VA nätet utmed Färgensundsvägen, där vi är med som underentreprenör till Skanska. Beställare är Alingsås kommun. Arbetet beräknas vara klart senhösten 2018.

Blandade uppdrag

2015-06-25

Nya vatten- och dagvattenledningar på Stenskärsvägen i Alingsås sommaren 2015.

ostraRinggatan2016

Vardagsarbete på Östra Ringgatan hösten 2016.


Byte-av-Vatten-och-Avlopp,-Vitalisgatan-Alingsås-2013Byte av vatten och avlopp på Vitalisgatan i Alingsås.

 

Lendahlsgatan,-installation-av-servis-till-nybyggnation
Installation av servis till nybyggnation på Lendahlsgatan i Alingsås.

 

Södra-Ringgatan-Alingsås-2014
Grävarbete på Södra Ringgatan, Alingsås, 2014.

 

Nolhaga slott

20140428_132602
Grävarbete vid vackra Nolhaga slott i Nolhagaparken, Alingsås.